De toekomst van marketing automation: predictive marketing

De toekomst van marketing automation: predictive marketing

De technologische ontwikkelingen binnen online marketing gaan snel. Het bijhouden van deze technologische ontwikkelingen kan lastig zijn. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen en nieuwe trends als marketeer. Een groeiende trend binnen het gebruik van big data is predictive marketing, oftewel: voorspellende marketing. Predictive marketing wordt vooral gebruikt binnen marketing automation. In dit blog leggen wij uit wat predictive marketing is en hoe predictive marketing jouw organisatie kan helpen groeien!

Wat is predictive marketing?

Predictive marketing is een overkoepelende naam van een nieuwe vorm van marketing. Predictive marketing is het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens over jouw doelgroep om zo een beter inzicht te krijgen in mogelijk nieuwe marketing strategieën die het beste zouden werken voor jouw doelgroep. Met behulp van predictive marketing worden er marketingplannen en campagnes opgesteld.

Predictive marketing maakt gebruik van artificial intelligence en big data om zo te berekenen welke strategieën en marketing campagnes zouden kunnen werken voor jouw doelgroep. Marketeers kunnen predictive marketing gebruiken om de huidige marketing campagnes te verbeteren. Marketing automation tools werken al met predictive marketing. In de toekomst zal predictive marketing veel groter en belangrijker worden vanwege de groeiende hoeveelheid aan data die er op dit moment wordt verkregen.

predictive marketing

Voordelen van predictive marketing

Predictive marketing geeft geen volledige garantie voor een goede strategie, maar het heeft wel diverse voordelen. Marketeers die gebruik maken van predictive marketing hebben volgens diverse onderzoeken 2,9 keer meer kans om een omzetgroei te behalen die hoger ligt dan het gemiddelde. Voordelen van het gebruiken van predictive marketing als marketeer zijn:

  • Je doelgroep beter leren kennen: Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van jouw doelgroep. Met behulp van predictive marketing kunnen er analyses gemaakt worden van jouw doelgroep. Welke content vinden zij interessant? Via welke kanalen is jouw doelgroep te bereiken? De antwoorden op deze vragen kunnen met behulp van predictive marketing beantwoord worden. Aan de hand van gegevens uit eerdere marketing campagnes kunnen de nieuwe campagnes beter afgestemd worden op de interesses en behoeftes van de doelgroep.
  • Scores aan je leads toevoegen: De organisaties die gebruik maken van marketing automation zullen predictive marketing sneller begrijpen dan de organisaties die dit niet gebruiken. Binnen marketing automation worden er scores gehangen aan leads op basis van acties en handelingen die zij op jouw website en in jouw marketing campagnes uitvoeren. Aan de hand van de lead score wordt er door predictive marketing een voorspelling gedaan wanneer deze leads klaar zijn om benaderd te worden door het sales team. Meer informatie over lead scores vind je hier >>.

Lead scores predictive marketing

  • Slimmer werken in minder tijd: Het in kaart brengen van het koopproces van jouw klanten kan een moeilijk proces zijn. Marketing automation software brengen voor jou het koopproces van je klanten in kaart aan de hand van predictive marketing. Binnen marketing automation worden er buyer journey’s aangemaakt van verschillende soorten klantgroepen. Aan de hand van predictive marketing wordt er gezocht naar informatie die voor deze doelgroep interessant kan zijn. 

Zoals hierboven is beschreven maakt marketing automation gebruik van predictive marketing om zo meer inzicht te krijgen in de doelgroep. Voor marketing automation is predictive marketing onmisbaar. Predictive marketing zal alleen maar groter en belangrijker worden in de toekomst.

Wil jij meer informatie over het belang van predictive marketing binnen marketing automation? Neem contact op met onze specialisten!

CONTACT